I. Általános adatok

A www.ehclogistika.com webhely az EHC Logistika d.o.o., kereskedelmi és szolgáltató (KFt) Horvátország, Zágráb, Palinovečka 25A, MBS: 081254014, OIB: 83151431804 (a továbbiakban: Eladó) a tulajdona.

A www.ehclogistika.com webhelyen található összes anyag az Eladó kizárólagos szellemi tulajdonát képezi, és kizárólag az Eladó kifejezett jóváhagyásával használható fel.

Az Eladó lehetővé teszi a www.ehclogistika.com weboldal szolgáltatásai és tartalmának a jelen Vásárlási Feltételek által szabályozott használatát.

Ezek a vásárlási feltételek az Eladó kötelezettségének részét képezik, összhangban a Fogyasztóvédelmi törvény rendelkezéseivel, és arra szolgálnak, hogy a távértékesítésre vonatkozó szerződés világos és érthető legyen a szerződés megkötése előtt és a Vevőt tájékoztassa a szerződés megkötésének feltételeire, végrehajtására, felmondására vonatkozó körülményről, mindezt a törvénynek megfelelően.

Az Eladó kifejezés tehát az EHC Logistika d.o.o. (Kereskedelmi és szolgáltató KFt), Horvátország, Zágráb, Palinovečka 25A, MBS: 081254014, OIB: 83151431804, T: +385 91 201 25 40, e-mail: , W: www.ehclogistika.com.

A Vevő kifejezés elsősorban a Fogyasztóvédelmi törvény által védett klasszikus fogyasztóra utal, azaz egy magánszemélyre, aki az Eladó weboldalán elérhető internetes áruház szolgáltatáson keresztül bármilyen terméket megrendel és kifizet (de a Vevő lehet kereskedő, kisiparos, vagy jogi személy akik üzleti tevékenységet folytató személyek, akiket a Fogyasztóvédelmi törvény rendelkezései védenek üzleti tevékenységükhöz nem kapcsolódó termékek vásárlásakor). A fenti személyek körén kívüli eső összes többi személy szintén ügyfél, de nem őket nem védik a Fogyasztóvédelmi törvény rendelkezései, és rájuk nem vonatkoznak a jelen Vásárlási Feltételek szabályai (például vállalati ügyfelek az üzleti tevékenységük során, szerződéssel rendelkező ügyfelek, valamint a viszontEladók akik az Eladó nevében értékesítenek, és akik az árut a www.ehclogistika.com webáruházon keresztül szerzik be, stb.).

Az Eladó a saját nevében jár el amikor a www.ehclogistika.com weboldalon keresztül terméket értékesít.

A Vásárlási feltételek az elekronikus úton megkötött szerződés részét képezik a megvásárolt termék (ek) specifikációival és árával/áraival együtt, és mielőtt egy adott termék megvásárlására vonatkozó megrendelés megerősítését megkérnék, a Vevőt fel kell kérni, hogy fogadja el/nyilatkozzon arról, hogy ismeri ezeket. A megrendelések (a szerződés megkötése) megerősítése után a szerződést a Vevőnek e-mail formában kézbesítenek.

Az Eladó fenntartja a jogot a feltételek bármikor történő megváltoztatására, feltéve, hogy ezek a változások a weboldalon történő közzététel után lépnek hatályba.

Amikor a Vevő visszaigazolja és teljesíti a megrendelést, a szerződés megkötésre kerül, és az Eladó e-mailben azonnal értesíti őt a szerződés megkötéséről.

Érvényes szerződéshez megkötéséhez szükséges, hogy a Vevő olyan személy legyen, aki teljes jogképességgel rendelkezzen.

A Vásárló felelős a regisztráció során bevitt adatok teljességéért és valódiságáért.

A vásárlási feltételeket az alábbiakba sorolt ​​kategóriákra / információkra osztjuk.

Előfordulhat, hogy a www.ehclogistika.com weboldalhoz való hozzáférés karbantartási munkák vagy új tartalmak bevezetése miatt nem elérhető, ill. olyan váratlan körülmények esetén, amelyeket az Eladó nem befolyásolhat, és amelyeket az Eladó a lehető legrövidebb időn belül meg kíván szüntetni.

 

II. A termékek főbb jellemzői

Az áruk főbb jellemzői: a termékeket több nyelven írják le és fényképekkel mutatják be, és a rájuk vonatkozó adatok saját adatbázisban szereplő adatok alapján készülnek.

A termékek fotói szemléltető jellegűek, és nem mindig kell, hogy minden részletben megfeleljenek a megrendelés tárgyát képező termékeknek. Az Eladó különösen kihangsúlyozza, hogy a képen látható termék vizuális identitásának nem kell teljesen egyeznie a termék kinézetével a valóságban, különös tekintettel a Vevő számítógépének monitorbeállításaira, a színfelismerés különbségeire, amelyet az ügyfél lát a képernyőn stb. és ezért a leszállított termék nem számíthat hibásnak.

A fent említett eltérés esetén, amikor a képen látható termék és a leszállított termék között külömbség mutatkozik, az nem számítható hiányosságnak. A www.ehclogistika.com webhelyen megjelenő termékinformációk (termékleírás, ár stb.) hibákat is tartalmazhatnak, az applikáció nem esetenként nem működik tökéletesen, tartalmazhat helyesírási hibákat, stb. Abban az esetben amikor komoly hibák vagy téves információk szerepelnek az www.ehclogistika.com az Eladó fenntartja a jogot a szerződés egyoldalú felmondására.

A megrendelés tárgya csak olyan termékek lehet, amelyek megrendelése szerint rendelkezésre állnak és rendelkezésre állnak.

A www.ehclogistika.com webhelyen egyszerre leadott megrendelések nagy száma miatt előfordulhat, hogy a termék elérhetőségére vonatkozó információk nem egyeznek meg a raktárhelyzettel.

Ha a megrendelt termék nem érhető el a raktárban, az Eladó tájékoztatja a Vevőt, hogy a termék jelenleg nem elérhető, valamint azt a határidőt, amelyen belül a terméket meg lehet vásárolni, és felajánlja egy alternatív termék megvásárlásának lehetőségét a www.ehclogistika.com webhelyről, amely elérhető és azonnal szállítható, és amely legjobban hasonlít ahhoz a termékhez amelyet a Vevő megrendelt. Ha a Vevő nem hajlandó várni, és nem akarja egy másik termék szállítását, akkor a megrendelt termékért – amelyet nem lehet kiszállítani – fizetett pénzösszeg visszatérítésre kerül.

 

III. A termék ára

A www.ehclogistika.com weboldalon megjelenített árakat HRK (horvát kunában) vannak feltűntetve és informatív módon HUF-ban. Az ÁFA költsége a termék árában szerepel. A termékek árai nem tartalmazzák a szállítási költségeket azért, mert külön fizetik őket, kivéve egy bizonyos összeget meghaladó megrendelések esetén, amikor a szállítási költség a Vevőnek ingyenes ami megegyezik az ezen Vásárlási feltételekben megjelölt feltételekkel és módon.

A megrendelés megerősítése előtt külön meg van adva a termék ára, amely tartalmazza az ÁFA-t, a szállítási ára – ha az felszámításra kerül – és a végső árat, hogy a Vevő betekintést nyerjen a megrendelt termékekért fizetendő végső árba.

Elektronikus átutalás esetén a fizetés és/vagy a bankközi tranzakció költségeit az ár nem tartalmazza.

 

IV. Szállítási költségek

A szállítási költség a termék megrendelésekor és több termék megrendelése esetén a teljes szállítási költség fel van tüntetve.

450 HRK (cca 20.000 HUF) forintot meghaladó összértékű megrendelés esetén a szállítási költséget az Eladó magára vállalja.

Megjegyzés: a feltüntetett szállítási árak és a hozzájuk kapcsolódó kedvezmények csak az EU-n belüli szállításokra érvényesek. Horvátországban és az EU-n kívüli szállításra a Horvát póstának más érvényes árjegyzéke van.

A csomag kézbesítésével kapcsolatos bármilyen észrevétel vagy kérdés esetén a Vevő a +385 91 2012540 és +385 99 356 44 77 telefonszámokon kap felvilágosítást.

 

V. A táv-kommunikációs eszközök használatának költségei

Az Eladó nem számol fel semmilyen költséget a táv-kommunikációs eszközökkel kapcsolatban.

 

VI. Fizetési feltételek, határidők, szállítási feltételek és az árúk kézbesítésének ideje

A termékek megrendelése a menü kiválasztásával, a menü használatával és az elektronikus űrlap kitöltésével történik. Az ügyfél regisztrált vagy nem regisztrálat felhasználóként rendelhet és vásárolhat terméket. A terméket akkor tekintik megrendeltnek, ha az ügyfél a teljes megrendelési folyamatot befejezte.

A megrendelt termékek fizetése a következő módon történhet:

 • E-banking (elektonikus pénzutalás)
 • Hitelkártyával (Maestro, MasterCard, Visa)

A hitelkártyás- és , elektronikus pénzutalást legkésőbb az szerződés megkötését megerősítő e-mailben megadott határidőn belül kell teljesíteni.

A hitelkártya-fizetésekkel kapcsolatban az Eladó kihangsúlyozza, hogy a hitelkártyás fizetési rendszer szerves része a webshopnak. A „Kártyával” történő fizetés kiválasztása után a kártya adatok bevitelére szolgáló mezők jelennek meg. A hitelkártya és a tulajdonos adatait az Eladó a szerverein nem tárolja. Maga a vásárlás a fizetés sikeres jóváhagyása után történt meg. Ha a rendszer nem engedélyezi a hitelkártyás fizetést, akkor választania kell egy alternatív fizetési módot. Az Eladónak nincs információja a hitelkártya elutasításának okáról, hogy a technikai vagy üzleti jellegű-e.

Abban az esetben, ha a Vevő készpénzben szeretne fizetni, elektronikus banki szolgáltatást-utalást kell választania.

Ha a Vevő nem kap értesítést arról, hogy a vásárlási szerződés meg lett kötve, a megrendelési folyamat befejezése után, javasoljuk ellenőrizze a:

 • Junk / Spam mappát
 • Megtelt-e a postafiók?

Abban az esetben, ha a fizetést a megadott határidőn belül nem teljesítik, az Eladó a határidőn utáni fizetés után szállítja le a megrendelést, de ha indokolt okok miatt nem tudja ezt megtenni, a szerződést egyoldalúan felmondja és a befizetett összeget visszatéríti.

Ha a fizetés megfelelően megtörtént, és ez látható az Eladó számláján, az Eladó elküldi a megrendelt terméket. A megrendelésre vonatkozó számlát az áruval együtt küldi ki.

A megrendelt termékeket a Magyar Köztársaság, a Horvát Köztársaság teljes területén és az EU más országaiba szállítják. A kézbesítés a fizetési igazolás megérkezte után történik – legkésőbb 48 órán belül. Ha a kiválasztott termék kiszállítása nem lehetséges, ha a termék nincs raktáron, az Eladó köteles haladéktalanul értesíteni a Vevőt, és a Vevőnek joga van a szerződést felmondani és visszatérítést kérni, vagy egy későbbi szállítási határidőt kérni. Minden megrendelt cikket igyekszünk egy szállítmányban vagy csomagban elküldeni. Ha ez a készletek állapota miatt nem lehetséges, az Eladó fenntartja a jogot, hogy több szállítmányon keresztül szállítson.

A kézbesítés a futárszlgálat/pósta átvételi feltételeivel összhangban történik, és akkor tekintik teljesítettnek amikor az Eladó a futárszolgálatnak/póstának a csomagot átadta.

 

VII. A szerződés egyoldalú felmondása

Csak az a Vevő, aki a fentiekben leírt módon távértékesítési szerződést kötött, jogosult a szerződést indoklás nélkül 14 napon belül egyoldalúan felmondani. A 14 napos időszak azon a napon kezdődik, amikor a szerződés tárgyát képező árút a Vevőnek vagy a Vevő által kijelölt harmadik személynek átadják, azzal a feltétellel hogy ez a fél nem a fuvarozó / szállító. Ha az Vevő több terméket rendelt, vagy ha az árut több szállítmányban veszi kézhez abban az esetben a határidő az utolsó darab vagy az utolsó szállítás átvétele napjától kezdődik.

Ha az Eladó nem értesíti a Vevőt erről a jogáról, akkor a Vevőnek a szerződés egyoldalú felmondására vonatkozó joga a felmondási idő lejárta után 12 hónapon belül szűnik meg (a 12 hónap kezdete az előírt felmondási határidő – a 14 nap letelte után kezdődik). Ha viszont az egyoldalú felmondásra vonatkozó jogról szóló értesítést 12 hónapon belül az Eladó megküldi, akkor az egyoldalú felmondás joga az értesítés megküldésének napjától számított 14 napos határidő lejárta után szűnik meg.

Az egyoldalú felmondási határidő lejárta előtt a Vevő köteles a szerződés felmondására vonatkozó döntéséről értesíteni az Eladót a szerződés egyoldalú felmondására szolgáló formanyomtatványon, amely elérhető és elektronikus úton kitölthető, valamint a e-mail címre küldhető. A szerződés egyoldalú felmondásáról szóló értesítés kézhezvételének igazolását az Eladó e-mailben haladéktalanul megküldi. Az egyoldalú felmondásról a kitöltött nyomtatványt póstai úton is el lehet küldeni, Eladó címére, Zágráb, Palinovečka 25A.

Ha egyoldalúan felmondja ezt a megállapodást, akkor haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül – miután megkaptuk a megállapodás egyoldalú felmondására vonatkozó döntését – visszatérítjük az Öntől kapott pénzt. Az áruk visszaküldésének költségei a Vevőt terhelik. A visszatérítés ugyanolyan módon történik mint a befizetés. Visszatérítést befizetése csak azt követően történik amikor az árut az Eladónak visszaküldték, vagy miután a Vevő igazolta, hogy visszaküldte az árut. A Vevő az árut köteles haladéktalanul visszaküldeni a szerződés egyoldalú felmondásával, de legkésőbb az egyoldalú felmondásról szóló határozat elküldésétől számított 14 napon belül. Ha az árut személyesen adja vissza, megteheti az Eladó címén: Zágráb, Palinovečka 25A és/vagy postai úton bizonyítható módon ugyanazon a címen.

Teljesítette-e a kötelezettségét, ha a fenti határidő lejárta előtt bizonyítható módon (a szállítmányt regisztrálva) elküldi az árut, vagy személyesen adja át azt Zágrábban, a Palinovečka 25A címen.

Az árú bármilyen károsodásáért, amely a kezeléséből adódik, Ön felelős, kivéve azokat a károsodásokat, amely az áruk jellegének, tulajdonságainak és funkcionalitásának csökkenése.

Ha a terméket hibásan, súlyos sérülésekkel, ill. dokumentáció nélkül küldi vissza, és ha ezeket kérésünkre 8 napon belül nem küldi el, akkor úgy tekintjük, hogy a Vevő nem teljesítette az árú visszaküldésére vonatkozó kötelezettségét, és az Eladó nem köteles a befizetett árat visszatéríteni.

A Vevő nem jogosult a szerződés egyoldalú felmondására, ha:

 • az Eladó teljes mértékben teljesítette a szolgáltatási szerződést, és amikor a teljesítés a Vevő kifejezett előzetes hozzájárulásával, ill. annak megerősítésével kezdődött, hogy tudatában van annak, hogy elveszíti a szerződés egyoldalú felmondásának jogát, ha a szolgáltatás teljes mértékben teljesül;
 • olyan árú vagy szolgáltatás a szerződés tárgya, amelynek ára a pénzügyi piac azon változásaitól függ, amelyre az Eladó nincs befolyása, abban az esetben ha ezek a változások a Vevő szerződés egyoldalú felmondására vonatkozó jogának ideje alatt történt;
 • a szerződés tárgya olyan áru amelyet az Eladó a Vevő specifikációja szerint készített, vagy amelyek egyértelműen a Vevőre vannak szabva;
 • a szerződés tárgya romlandó vagy rövid lejárati határidejű áru;
 • a szerződés tárgya olyan lezárt áru, amely egészségügyi vagy higiéniai okokból nem alkalmas visszaküldésre, ha a szállítás után felszakították a zárat;
 • a szerződés tárgya olyan áru, amely a kézbesítés után elválaszthatatlanul keveredtek más tartalmakkal;
 • a zárt audio- , videofelvételek vagy számítógépes programok, amelyeket a szállítás után felnyitottak;
 • a szállítási szerződés tárgya újságok és/vagy folyóiratok, kivéve az olyan időnkénti kiadványokat amelyre a Vevő előfizetett;

 

VIII. Felelősség az anyagi hibákért /Reklamáció

Az Eladó felelős a weboldalán értékesített tételek anyagi hibájáért, a Horvát Köztársaság pozitív jogszabályainak megfelelően, különös tekintettel a Polgári jogi kötelezettségekről szóló törvényt.

A megrendelt termékeket úgy csomagolják, hogy a szokásos szállítás / kézbesítés során ne rongálódjanak.

Abban az esetben, ha a szállítmány a szállítás során sérül me, és a sérülés látható a szállítány átvétele előtt. Ebben az esetben javasoljuk, hogy a Vevő a szállítmányt ne vegye át. Arra kérjük az ügyfeleket, hogy lépjenek kapcsolatba velünk, hogy mihamarabb ellenőrizhessük a szállítmány állapotát, és szükség esetén újat küldjünk.

Az áruk átvételekor a megrendelés helyessége a Vevőtől függ, ill. a Vevő köteles összehasonlítani a kapott tételeket a számlával. Ha hiányt állapít meg, köteles azonnal írásbeli panasszal az Eladót értesíteni.

Abban az esetben, ha a küldemény átvételekor látható, hogy valamely termék hiányzik, a Vevő nem köteles a szállítmányt átvenni, és nem viseli az ilyen termék szállításának költségeit. Úgy véljük, hogy a Vevő által megfelelően átvett termékeknek nem volt látható hibája. A Vevőnek joga van panaszt benyújtani a lényeges hibákkal kapcsolatban a kötelező határidőkről szóló törvényben előírt határidőn belül és okokból. A Vevő írásbeli panaszt vagy panaszt küldhet az e-mail címre, +385 91 201 25 40 telefonszámon, vagy írásban az EHC Logistika d.o.o címre: Zágráb, Palinovečka 25A, Panasz jelzéssel.

Annak érdekében, hogy a lehető leghamarabb meg lehessen határozni Ügyfél által kifogásolt terméket vagy szállítmányt, kérjük hogy a reklamációjában hivatkozzon megrendelés számára vagy a számla számára.

A Vevőnek joga van indokolt panasszal élni és követelni áru visszaküldését a következő esetekben, ha:

 • nem megrendelt áru került kiszállításra
 • lejárt az áru felhasználásának határidelye
 • hibás vagy sérült áru

 

Ha a terméknek rejtett hibája van (az a hiba, amelyet az áru átvételekor nem lehetett észlelni a szokásos ellenőrzés során), amelyet a Vevő a termék megnyitása után állapít meg, a Vevőnek joga van egyoldalúan felmondani a szerződést és visszakérni a termék árát, kérni a termék cseréjét, vagy csökkentett árat kérni.

Az Eladó a panaszt érvényesnek tekinti, ha megállapítja, hogy az megfelel a Polgári jogi kötelezettségekről szóló törvény és a Fogyasztóvédelmi törvény előírásainak. Ebben az esetben az panasz kézhezvételétől számított 15 napon belül kicserélik a terméket vagy visszatérítik a befizetett teljes összeget. Ha viszont úgy találja, hogy a panasz nem érvényes, ill. ha elutasítja a panaszt, a panasz kézhezvételétől számított 15 napon belül értesítenie kell erről a határozatáról a Vevőt.

Az Eladó a sérült, hibás vagy helytelenül kiszállított áruk visszatérítését saját költségén vállalja, ha megállapítja, hogy a panasz megalapozott, és ha a Vevő nem befolyásolta az áruk helyességét, károsodását vagy hibáját.

Indokolt panasz esetén az új termék küldésének költségeit teljes egészében az Eladó viseli.

 

Online vitarendezés:

Az Európai Unió rendelete alapján, 2016. február 15-től az egész EU-ban az on-line vásárlással kapcsolatos vitákat az itt elérhető platformon lehet indítványozni.

 

Ez azt jelenti, hogy ha az EU-n belüli on-line vásárlás során problémát tapasztal (hibás termék, a termék cseréje szükségese stb.), akkor a fenti linken keresztül elküldheti panaszát.

A platformot a fogyasztók és a kereskedők egyaránt használhatják, a panaszok pedig az EU 23 hivatalos nyelvének bármelyikén nyújthatók be.

 

IX. Szerződés időtartama

A Vevő az Eladóval megkötött szerződés egyszeri termék-távszerződésnek minősül, amelyet áruk szállítása és a Vevő által fizetett összeg átvételével teljesítettnek bizonyul, abban az esetben, ha ezt más rendelettel meg nem szüntetik. Ezek a Vásárlási feltételek a szerződés szerves részét képezik.

 

X. Adatvédelmi és biztonsági nyilatkozat

Ezek a szabályok határozzák meg és szabályozzák, hogy az Eladó hogyan használja, óvja az összes információt, amelyet az ügyfelek a www.ehclogistika.com webhely használatakor szolgáltatnak.

A személyes adatok Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

Adatkezelés A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés

A webhelyen történő vásárlással a Vevő beleegyezik (bejelölve ezt, hogy elolvasta a vásárlási feltételeket), hogy az Eladó feldolgozza a regisztrációs űrlapon felsorolt ​​személyes adatait, a megrendelés adatait, valamint a fizetési folyamatban rendelkezésre álló adatokat és egyéb adatokat (név, cím), e-mail, kapcsolattartási szám, számlaszám, bank).

Ezek az adatok szolgálnak az Eladónak a Vásárló vásárlási szokásainak megismerésére, tájékoztatási céllal. Az Eladó nem jogosult személyes adatok felhasználására semmilyen más célra, és harmadik fél számára sem adhatja át ezeket. A Vevő tisztában van azon a jogával, hogy az Eladótól hozzáférést kérjen a saját személyes adataihoz, az adatok helyesbítéséhez, törléséhez, a feldolgozás korlátozásához, a feldolgozással szembeni tiltakozáshoz, az adatok hordozhatóságához, a Személyes adatok ügynökségnél panasszal élési jogával, ha úgy ítéli meg hogy az Eladó visszaélt a személyes adataival.

Az Eladó összes alkalmazottja és üzleti partnerei felelősek a személyes adatvédelem elveinek tiszteletben tartásáért.

A regisztráció során rögzített személyes adatok (pl. lakóhely, kézbesítési cím) bármelyikének megváltozása esetén a Vevő köteles erről értesíteni az Eladót az e-mail címen.

Abban az esetben, ha a Vevő nem akarja, hogy az Eladó bármilyen módon feldolgozza a személyes adatait, kérheti az adatok törlését. Erről e-mailben értesítenie kell az Eladót az e-mail címre.

 

XI. Konverziós nyilatkozat

Minden fizetés horvát pénznemben történik. A hitelkártya-számládon felszámított összeget a helyi pénznemre konvertáljuk a hitelkártya-társulások árfolyamának megfelelően.

Ennek az átalakításnak az eredményeként lehetséges kissebb eltérés a weboldalunkon feltüntetett informativ-forintban kifejezett ártól.